Vi bistår virksomheter og eiere med juridisk, finansiell og strategisk rådgivning:

Virksomhetstransaksjoner og finansiering
Kjøp/salg av bedrifter, fusjoner, strategiske allianser, restruktureringer, finansiering, verdivurderinger, finansielle analyser mv

Forretningsjuridiske områder og forhandlinger
Selskapsrett, avtaler, generasjonsskifte mv

Myndighetskontakt
Rammebetingelser, regulatoriske prosesser, offentlig-privat samarbeid mv 

Forretningsutvikling og styrearbeid